Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TÀI NGLL

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoài Trí (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:23' 27-12-2016
Dung lượng: 21.8 MB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 1 người (Trần Quang Hào)
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
TÊN ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
-HỌ VÀ TÊN: HÀ THANH ĐẠT
-ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
lịch sử bốn ngàn năm văn hiến, dân tộc ta có nhiều giá trị đạo đức truyền thống mà mọi người dân Việt nam, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải tự hào, trân trọng, giữ gìn và làm phong phú thêm. Những giá trị đạo đức là kết quả của quá trình dựng nước và giữ nước lâu dài gian khổ của dân tộc Việt Nam.
Do đó, việc đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con người có đạo đức, năng động, sáng tạo, thông minh có trình độ và năng lực là điều hết sức quan trọng đối với xã hội nói chung và nhà trường nói riêng. Vì thế việc giáo dục đạo dức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc rất cần thiết cho nên tôi chọn đề tài: “Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học Trần Phú thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” làm đề tài để nghiên cứu của mình.
II. ĐỐI TƯỢNG -PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1-Đối tượng nghiên cứu:
Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Trần Phú thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
2-Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp tham khảo các tài liệu bồi dưỡng nâng cao trình độ TPT, phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục, đặc điểm tình hình của liên đội trường TH Trần Phú.
3-Đề tài đưa ra giải pháp mới
Hoạt động giáo dục theo chủ điểm; tiết chào cờ đầu tuần; tiết hoạt động tập thể; Các hoạt động chính trị - xã hội; một số hình thức khác.
III. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỘI
chức và tham gia đầy đủ các phong trào của thị, tỉnh tổ chức đạt kết quả cao.
IV. PHẠM VI ÁP DỤNG
Đề tài này được áp dụng cho liên đội trường tiểu học Trần Phú
Hiệp Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2012
Người thực hiện


Hà Thanh Đạt

A-MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
lịch sử bốn ngàn năm văn hiến, dân tộc ta có nhiều giá trị đạo đức truyền thống mà mọi người dân Việt nam, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải tự hào, trân trọng, giữ gìn và làm phong phú thêm. Những giá trị đạo đức là kết quả của quá trình dựng nước và giữ nước lâu dài gian khổ của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của sự tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm cho những giá trị đạo đức của dân tộc. Về thực chất, đây chính là những chuẩn mực đạo lí tốt đẹp của người Việt Nam từ ngàn xưa đến nay, có vai trò định hướng điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mỗi người Việt Nam.
Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến giáo dục đạo đức truyền thống. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Trong điều kiện nền kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế phải đặc biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc”. Vì vậy việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường là rất cần thiết và cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục và có hệ thống, ngay từ những lớp nhỏ nhất, Trong đó, việc giáo dục đạo đức cho học sinh là vấn đề rất quan trọng, bởi đây là nguồn nhân lực lao động kĩ thuật – một bộ phận rất quan trọng trong cơ cấu lao động xã hội trong tương lai để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, việc đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con người có đạo đức, năng động, sáng tạo, thông minh có trình độ và năng lực là điều hết sức quan trọng đối với xã hội nói chung và nhà trường nói riêng. Vì thế việc giáo dục đạo dức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc rất cần thiết cho nên tôi

chọn đề tài: “Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học Trần Phú
thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” làm đề tài để nghiên cứu của mình.
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Trần Phú thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
III. PHẠM VI ĐỀ TÀI
Do điều kiện và năng lực bản thân có hạn
 
Gửi ý kiến