Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Anh
Ngày gửi: 16h:39' 21-07-2019
Dung lượng: 14.0 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
Hung Cuong Secondary School
Class: ………
Student’s name : ……………………..
KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 4 - NĂM HỌC 2018-2019 Môn: TIẾNG ANH - LỚP 6 Thời gian làm bài: 15 phút
Marks
Teacher’s Opinion
 Reading text then complete - §äc, sau ®ã hoµn thµnh bµi kho¸.
I ..(0).. usually eat breakfast. I only have ..(1)….. of coffee. I don’t eat. ..(2).. until about eleven o’clock then I have a biscuit and a glass of ....(3).. for lunch. I usually have some salad. That’s ....(4).. about two o’clock. I have ....(5).. at half past six in the afternoon. I am a vegetarian so I don’t eat ....(6).. of fish. I eat cheese and eggs and things like that. I have a glass of water or ....(7).. with my meal. At the weekend I go to a ....(8).. in the evening. You can.. ..(9).. vegetarian meal in a.. ..(10) restaurants now.
0. (a). don’t b. not c. am not d. no
1.a. a packet b. a cup c. a can d. a bowl
2.a. any b. some c. anything d. something
3.a. peas b. rice c. chocolates d. milk
4.a. at b. on c. in d. of
5.a. breakfast b. lunch c. dinner d. supper
6.a. meat b. rice c. vegetables d. noodles
7.a. water b. soda c. fruit d. lemonade
8.a. store b. restaurant c. shop d. apartment
9.a. get b. getting c. to get d. gets
10.a. many b. much c. dozen d. lot of

----------THE END---------

Sentence
Key
Sentence
Key

1

6


2

7


3

8


4

9


5

10
KEY:
Sentence
Key
Sentence
Key

1
b
6
a

2
c
7
d

3
d
8
b

4
a
9
a

5
c
10
d
 
Gửi ý kiến