Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ÔN TẬP CHƯƠNG 4,5 VẬT LÝ 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SIÊU TẦM
Người gửi: Phạm Văn Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:04' 26-02-2021
Dung lượng: 351.0 KB
Số lượt tải: 618
Số lượt thích: 0 người

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
*************
Câu 1: Dao động điện từ trong mạch LC được tạo thành là do hiện tượng nào?
A. Toả nhiệt Jun- Lenxơ. B. Cộng hưởng điện. B. Tự cảm. C. Truyền sóng điện từ.
Câu 2: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức:
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Tần số riêng của mạch LC xác định bởi công thức nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Điện trường xoáy là điện trường
A .Có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ. B. Giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.
Của các điện tích đứng yên. D. Có các đường sức không khép kính.
Câu 6: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.
SĐT mang năng lượng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số.
SĐT là sóng ngang.
SĐT có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
Giống như sóng cơ học, SĐT cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.
Câu 7: Tìm công thức đúng tính bước sóng và các thông số L, C của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện.
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Gọi Io là giá trị dòng điện cực đại, Uo là giá trị HĐT cực đại trên hai bản tụ trong một mạch dao động LC . Tìm công thức đúng liên hệ giữa Io và Uo.
A. . B.. C.  . D. .
Câu 9: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L= mH và tụ c =. Tìm tần số riêng của dao động trong mạch.
A. 25 kHz; B. 15 kHz; C. 7,5 kHz D. 12,5 kHz.

Câu 10: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L=2 mH và tụ xoay Cx. Tìm giá trị Cx để chu kì riêng của mạch là T=
A. 2,51 pF; B. 1,27 pF; C. 12,66 pF; D. 7,21 pF.
Câu 11: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L= 1 mH và tụ xoay Cx . Tìm Cx để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn  m. A. 2,35 pF; B. 1,58 pF; C. 5,25 pF; D. 0,75 pF.
Câu 12: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 thì tần số riêng f1 = 7,5 MHz.Khi mắc L với tụ C = 5,25 pF; thì tấn số riêng f2 = MHz .
A.12,5 MHz B. 15 MHz C. 17,5 MHz D. 6 MHz.
Câu 13: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số 100 MHz. Tìm bước sóng .
A. 10m B. 3m C. 5m D. 2m.
Câu 14: Sóng FM của đài Hà Nội có bước sóng  10/3 m. Tìm tần f.
A. 90 MHz; B. 100 MHz; C. 80 MHz; D. 60 MHz.
Câu 15: Một mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L= 5  và một tụ xoay, điện dung biến đổi từ C1= 10 pF đến C2= 250 pF. Tìm dải sóng thu được.
A. 10,5m - 92,5m; B. 11m - 75m; C. 15,6m - 42,1m; D. 13,3m – 66,6m.
Câu 16: Một tụ điện C=. Để mạch dđ có tần số riêng 500 Hz thì hệ số tự cảm của L phải có giá trị bằng bao nhiêu? Cho  A. 0,3 H; B. 0,4 H; C. 0,5 H; D. 1 H.
Câu 17: Trong một mạch dao động cđdđ dao động là i= 0,01 cos100ðt (A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0,2 H. Tính điện dung C của tụ điện. A. 0,001 F; B. 4. 10-4F; C. 5. 10-4F; D. 5. 10-5F.
Câu 18: Một mạch dđ gồm một tụ 20 nF và một cuộn cảm 8 , điện trở không đáng kể. HĐT cực đại ở hai đầu tụ điện là U0= 1,5 V. Tính cđdđ hiệu dụng chạy trong mạch
Avatar

Vật lí 12, chương SÓng điện từ

Hay

 
Gửi ý kiến